کارگاه آموزشی RCA و FMEA

2 بهمن 1392

 کارگاه تحلیل علل ریشه ای وقایع (RCA ) و تجزیه و تحلیل حالات خطا و اثرات ناشی از آن( FMEA) با هدف شناسایی حوادث و خطرات و کاهش احتمال بروز و تخفیف اثرات آن ها در روز چهارشنبه مورخ 25/10/1392 در سالن شهید مفتح معاونت بهداشتی برگزار شد. رؤسا، کارشناسان مسئول حاکمیت بالینی و سوپروایزور آموزشی بیمارستان ها همراه با کارشناسان ستاد درمان از اعضاء شرکت کننده در این جلسه بودند.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.