آمار ستادی

1392/1/11 0:0

صورتجلسه

ترخیص با رضایت شخصی

رسیدگی به شکایات بیماران و همراهان

پایش CPR

گزارش عملکرد فصلی

ارزیابی کمیته های بیمارستانی

گزارشاتWalkround

گزارش خطای پزشکی

پرسشنامه رضایت سنجی بیمار

پرسشنامه رضایت سنجی پرسنل

گزارش نتایج رضایت سنجی بیمار

گزارش نتایج رضایت سنجی پرسنل

 

 


تاریخ بروز رسانی:   26 امرداد 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >