آمار بیمارستانی

1392/1/11 0:0

ترخیص با رضایت شخصی

رسیدگی به شکایات بیماران

گزارشدهی خطای پزشکی

خط مشی و روش اجرایی

شناسنامه شاخص ها

ارزیابی خطرات آینده نگر

جراحی ایمن

پرسشنامه سنجش رضایت بیماران / مراجعین سرپایی


تاریخ بروز رسانی:   26 امرداد 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >