آموزش به بیمار

1391/10/17 0:0

همکاران عزیز می توانند جهت دریافت رسانه های آموزش به بیمار به آدرس های ذیل مراجعه نمایند . 

http://help.tums.ac.ir                     http://patient-edu.ir

 جهت ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه و بهره گیری از آموزش های عمومی سلامت می توان با مراجعه به سایت های معرفی شده ذیل در بهبود سلامت خود و بیماران بکوشیم

http://nut.behdasht.gov.ir

 

www.salem.ir

 

چک لیست خودارزیابی برنامه آموزش به بیمار در بیمارستان ها


تاریخ بروز رسانی:   3 بهمن 1394

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >