ایمنی بیمار

1393/4/4 0:0

 

 

بررسي مقايسه اي بيمارستان هاي فاز1 و فاز 2 منتخب برنامه بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار

 

فرم گزارش sentinel events

اسلایددهای  کارگاه آموزشی راهنمای بالینی :

ابزار AGREE INSTRUMENT

 ایمنی در اعتباربخشی

چک لیست خودارزیابی ایمنی بیمار در اعتباربخشی


تاریخ بروز رسانی:   26 بهمن 1395

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >