آموزش پرسنل

1392/5/28 0:0

هدف نظام آموزش و بهسازي در يك سازمان به عنوان يكي از كاركردهاي مهم مديريت منابع انساني فراهم آوردن زمينه اي است كه براساس آن توانايي هاي بالقوه افراد به فعل درآيد و استعدادهاي آنان شكوفا گردد . انسان، محور بهره وری است وکلیه سازمانها با هرنوع ماموریتی که دارند باید بیشترین سرمایه، وقت وبرنامه را به پرورش انسانها از ابعاد مختلف اختصاص دهند ، به گونه ای که انسان سازمانی، در ابعاد مختلف آمادگی ایجاد پرورش و کاربردی کردن بهروری فردی گروهی و سازمانی را دارا باشد. كاركنان آموزش ديده نسبت به كاركنان آموزش نديده به تغييرات سازماني و همچنين تغييرات جامعه آگاهانه تر واكنش نشان مي دهند و از آن جا كه حيات و ادامه زندگي سازمان تا حدود زيادي به دانش و مهارت كاركنان آن بستگي دارد، افراد ماهرتر و آموزش ديده تر، نقش مؤثرتري در كارآمدي و بهره وري سازماني خواهند داشت .

برنامه حاکمیت بالینی در تلاش است در قالب برنامه توسعه فردی کارکنان به نتایج مثبت ارتقاء سطح مهارت ها ، توانایی ها و سواد تخصصی در جهت افزایش رضایتمندی پرسنل و بیماران در مراکز دست یابد .  برنامه توسعه فردی یک برنامه زمان‌بندی شده مکتوب برای برآورده شدن نیازهای حرفه ای افراد در جهت رشد و توسعه آنهاست. در این برنامه سعی می گردد تا کارکنان با توجه به توانائیها و قابلیتهای خود، در راستای اهداف سازمان و شغل خویش توسعه یابند و بین نیازهای توسعه فردی و وظایف شغلی خویش ارتباطی پویا برقرار کنند.

راهنمای تنظیم برنامه توسعه فردی در بیمارستان ها

 


تاریخ بروز رسانی:   26 امرداد 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >