برنامه زمانی ارزیابی ایمنی بیمار در بیمارستان های تابعه دانشگاه

1393/7/8 0:0

 
برنامه زمانی ارزیابی برنامه ایمنی بیمار در راستای دستیابی به استانداردهای الزامی ایمنی بیمار - 1393
 

ردیف

بیمارستان

تاریخ بازدید

1

شهدای خلیج فارس

چهارشنبه، 11 تیرماه ( به انجام رسیده است )

2

شهید صادق گنجی

چهارشنبه، 9 مهرماه

3

زینبیه

یکشنبه، 18 آبان ماه

4

امیرالمومنین

چهارشنبه، 28 آبانماه

5

امام خمینی (ره)

یکشنبه، 9 آذر ماه

6

بقیه الله

چهارشنبه، 19 آذرماه

7

امام حسین (ع)

یکشنبه، 7 دی ماه

8

سوانح سوختگی

چهارشنبه، 17 دی ماه

9

شهدای خلیج فارس

یکشنبه، 28 دی ماه

10

شهید صادق گنجی

چهارشنبه، 8 بهمن ماه

                                                                                                                                                                                                   
دفتر حاکمیت بالینی معاونت درمان  


   
تعداد بازدید:   ۴۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >