دستورالعمل

1392/4/17 0:0

دستورالعمل یکپارچه ترخیص از اورزانس

دستورالعمل رفتار با کودک

دستورالعمل اندازه گیری شستشوی صحیح دست ها

دستورالعمل هموویژلانس

رعایت بهداشت دست

جراحی ایمن

مراقبت عفونت های بیمارستانی

شناسایی صحیح بیمار

داروهای اورژانس

بازدیدهای ایمنی بیمار

تزریقات ایمن

تریاژ

تلفیق دارویی

PS Clinical Governance Indicators 1391

دستورالعمل ارزشیابی کارکنان و مدیران


   
تعداد بازدید:   ۵۴

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >